Mijn planning
Op voorhand uw uitvaart plannen

Mijn planning

Financiering van Mijn Wensen

Ontdek welke optie u het best past.

Meer informatie

De uitvaartverzekeringen

Diverse financiële stellingen stellen formules voor op maat van ieders situatie. U bepaalt geheel vrij het verzekerde kapitaal voor uw uitvaart, tussen 2.500 en 10.000 euro. De regelmaat van de betaling van de premie is onontbeerlijk om de rechten op uw gegarandeerd kapitaal te bewaren. U betaalt uw premies gedurende een nauwkeurig vastgelegde tijdsspanne. De minimumleeftijd om in te tekenen bedraagt 18 jaar. De maximumleeftijd bedraagt 69 jaar voor een periodieke premie en 74 jaar voor een eenmalige premie.

Het principe :
• U kiest een kapitaal waar een storting van een maandelijkse of jaarlijkse premie tegenover staat gedurende een welbepaalde duur (bvb 20 jaar).
• Vanaf het einde van de wachtperiode (meestal enkele maanden na het tekenen van het contract) en tot aan het overlijden, garandeert de verzekering de uitbetaling van het overeengekomen kapitaal. Deze contracten kunnen (maar hoeven niet) de identiteit van de uitvaartonderneming te preciseren.
• Na de uitvaart is het meestal de verzekering die de factuur regelt met de uitvaartonderneming. Het eventuele credit- of debetsaldo zal worden toegewezen aan de rechthebbenden.

De uitvaartverzekering is onderworpen aan de strenge wetgeving, onder toezicht van de FSMA (het vroegere CBFA).

In het merendeel van de gevallen bepaalt de verzekerde een kapitaal dat hij of zij wil ontvangen de dag van het overlijden voor het betalen van de uitvaartkosten. In ruil stort de verzekerde een (eenmalige of periodieke) premie gedurende een vastgelegde termijn.

Om het bedrag van deze premie te berekenen, klik hier (Belfius Direct).

Bij een analyse van de verschillende beschikbare producten op de markt, dient u aandacht te hebben voor alle details van het contract. Want ervan uitgaand dat het bedrag van de premie voor de meesten een doorslaggevend onderdeel is, kunnen de prijsvariaties hun oorsprong vinden in de opmerkelijke verschillen in dekking van de verzekerde.

Via een bankdeposito

Het is mogelijk op voorhand een bedrag te sparen met oog op de uitvaartkosten… en toch erover te beschikken, mocht u het nodig hebben.

Het principe :

  1. U opent een spaarrekening waarvan u de enige eigenaar bent en waarvan wij de begunstigden zullen zijn na het verrichten van de uitvaart.
  2. Onze gedetailleerde offerte geeft een indicatie van het bedrag om op de rekening te zetten.
  3. Samen met u en de bank tekenen wij een overeenkomst die preciseert dat uw geld en de interesten op uw rekening blijven tot het overlijden.
  4. Na de uitvaart bezorgen wij een factuur aan de bank die deze vervolgens betaalt namens u. Het eventuele credit- of debetsaldo zal voor uw rechthebbenden zijn.

De interesten op de rekening worden aangewend voor de uitvaartkosten. De uitvaartondernemingen kunnen zich niet verzetten tegen een vraag om de overeenkomst op te zeggen om kapitaal vrij te maken. Daar tegenover staat dat de uitvaarten zullen georganiseerd worden op maat van de successiemogelijkheden en op basis van een bestelbon getekend door een derde.

De unieke premie (uitvaartcontract)

Indien u dat wenst, kunt u het totale bedrag van de aan u gegeven schatting vooraf betalen. Er komt dan een contract tussen ons. Onze prijzen voor leveringen en diensten zijn gegarandeerd: ze zullen niet veranderen tot het overlijden. Wij organiseren uw begrafenis volgens uw wensen. Alleen onvoorziene omstandigheden en de bedragen van de voorschotten zullen worden aangepast (d.w.z. gemeentelijke belastingen, mortuarium, enz.). Deze verschillen worden door uw begunstigden of via uw notaris geregeld.

We vestigen de aandacht op het feit dat er geen duidelijke wetgeving is die het specifieke geval van uitvaartcontracten regelt, en dat deze formule een duidelijk vertrouwen in ons impliceert. Elk bedrijf is inderdaad vrij om de situatie naar eigen goeddunken te beheren en de meeste nemen deze verantwoordelijkheid “als een goede huisvader”.

Niets beschermt u echter tegen een mogelijk faillissement van de uitvaartonderneming. Het is daarom raadzaam om u vertrouwd te maken met de exacte voorwaarden van het voorgestelde contract. Deze financieringsmethode is daarom een ​​optie die eerder wordt gekozen door families die de begrafenis organiseren van een geliefde wiens einde van het leven nabij is en aangekondigd door het medische team.

Anticiperen

Onze formules

In onze formules zijn alle essentiële diensten voor een waardig en respectvol eerbetoon inbegrepen.

Ontdek onze formules

Onze diensten

Ontdek onze aanvullende en uitstekende diensten.

Ontdek onze diensten

Onze producten

Ontdek onze kisten, urnen, reliekhouders en rouwjuwelen

Ontdek onze producten

Een Uitvaart organiseren

Contact

We zijn er voor u om moeilijke tijden draagbaarder te maken.
Het volstaat het formulier in te vullen
en een verantwoordelijke zal contact met u opnemen.

Bijstand bij overlijden Phone02 792 08 00
Velden met een * zijn verplicht